Bölümü, müzik teorisi, tarihi, solfej ve enstrüman dersleriyle  müzik ve sanat eğitiminin tüm eğitim dallarına büyük katkı sağladığı inancı ve gerçeği ile kuruldu.  Amacımız geleceğin CEO’ları olacak gençlerin sosyal sorumluluk bilinci ile sanat ve sanatçıya yatırım yapacak ve destek olacak şekilde yetişmesi.
Çeşitli dallarda üstün yetenekli olmaları dolayısıyla bunu en iyi şekilde sanata yansıtan IQ’ları 130’u aşan gençler, Harvard, Princeton, Berkeley gibi dünyanın sayılı üniversitelerine başvururken sanat dallarında eriştikleri düzey bu seçimlerde burslu okuyabilmek için büyük rol oynarken bu üniversitelerin orkestralarında da yer almaktadırlar.
Arzumuz, Tevitöl Müzik Bölümü Öğrencilerinin sanatın yaratıcı gücü ile dengeli, kendine güvenli ve paylaşan gençler olarak akademik hayatlarına devam etmeleri. 
Güher & Süher Pekinel
G & S Pekinel Müzik Bölümü, 2006 / 2007 öğrenim yılında, TEVİTÖL öğrencilerinin ve yönetimin yoğun istekleri doğrultusunda kurulmuştur. Müzik Bölümündeki öğrenciler, Müzik Bölümü Müzik Bölümü Kurucuları Güher Pekinel ve Süher Pekinel “mentör”lüğünde, Müzik Bölümü Yöneticisi Gökhan Orallı eşliğinde, konservatuarlarda öğretim görevlisi ve orkestra sanatçısı olan hocalarının desteği ve disiplinli bir çalışma ile, enstrüman hakimiyetine ulaşmak üzere, müziğin yaratıcı ve ilham verici etkisi ile yetiştirilmektedirler.
Öğrenciler, bölüme müzikal duyum sınavı sonrasında seçilerek; “Genel Müzik Eğitimi / Solfej-Türk ve Dünya Müzik Tarihi derslerini” kapsayan programa dahil olurlar. Güncel bir eğitim ile müzik derslerini mümkün olan en üst seviyeye çıkarmak, yeni eğitim sistemleri oluşturmak ise müzik bölümünün ana hedefini teşkil etmektedir.
2012 & 2013 Eğitim ve Öğretim Yılında alınan sonuçlar doğrultusunda MEB Talim Terbiye Kurulu tarafından onaylanan müzik eğitim programı kapsamında müzik dersi haftada 2 saate çıkarılmış ve notla değerlendirme yapan e-okul not sistemine geçiş yaparak, bir ilke imza atmıştır.
Tüm öğrencilerin eğitim sistemi dolayısıyla içinde bulundukları sınav yarışında, müzik yaparak ve paylaşarak ruhsal anlamda rahatlamaları, yaratıcılıklarını daha dengeli ve istikrarlı yaşamaları, iç disiplinlerini geliştirmeleri, müzik ile genel ve evrensel kültüre bakış açılarının zenginleşmesi hedeflenmektedir.
TEVİTÖL bir müzik okulu olmamasına rağmen, öğrencilerin içinde bulundukları ortam yarı zamanlı konservatuar’ın ilk seviyesi ile kıyaslanabilir. Bunun en önemli kanıtlarından biri Müzik Bölümü’nde iki yıl kompozisyon eğitimi aldıktan sonra Siyaset Bilimi ve Kompozisyon dallarında tam burs kazanarak çalışmalarını Minnessota ve Texas – Colorado’da sürdürüp birincilikler alan Egemen Kesikli. Bölümde üç yıl fagot eğitimi aldıktan sonra Li Pu Chun United World College’de öğrenim görmeye hak kazanan Cengiz Cemaloğlu, Hong Kong Gençlik Senfoni Orkestrası’nda ilk ve tek Türk Fagot öğrencisi olarak seçilmesi ve bölümde beş yıl Klarnet eğitimi aldıktan sonra Harvard’ta öğrenim görmeye hak kazanan G.Ege Eskibozkurt üç aşamalı sınavı geçerek Harvard Bach Orkestrasına Klarnet öğrencisi olarak seçilmesi TEVİTÖL’de verilen eğitim kalitesini yansıtıyor. Cengiz Cemaloğlu ve G.Ege Eskibozkurt eğitimlerine Harvard’ta devam etmektedirler.
TEVİTÖL Müzik Bölümü çerçevesinde düzenlenen konserler ile,  öğrencilerin ulaştıkları seviye ve gösterdikleri gelişimi tüm okulumuzla paylaşılması bizleri son derece motive etmektedir.

Üstün yeteneklerde “Pedagojik ve Bilimsel” Müzik Eğitimi

Üstün yetenekli bireyleri, kendilerine en uygun ortamı hazırlayarak, uygun yöntemler ve eğitim programları ile var olan kapasitelerinin en üst düzeyde kullanabilmelerini sağlamaktayız.
Bu bağlamda aşağıda yer alan örneklerden de görüleceği üzere, üstünlerin müzik alanında güçlü yanlarını ortaya çıkartıp, bire bir eğitim vererek farkındalıklarını ortaya çıkartmak en büyük hedeflerimiz arasındadır.
Müziksel yeteneğinde farklılık olan çocuklarda, bebeklik döneminde müziksel oluşum, gelişim, değişim ve biçimlenmenin erkenden başladığı bilinmektedir. Özel müziksel kımıldanmalar, hızlı bir gelişim içerisinde kendini gösterir. Çocuğu diğer çocuklardan ayırt eden bir konuma yerleştirir. Müziksel açıdan farklılık gösteren çocuğu, öncelikle ailesi ve yakın çevresi fark eder. Doğduğu andan itibaren söylenilen ninnileri, dinletilen müzikleri seçici, ayırt edici ve kabullenici özelliğiyle minicik beynine yerleştiren bebek, üç -dört yaşına geldiğinde de ezgileri rahatlıkla ifade edebilir ve unutmaz. Müziğe karşı yeteneği normalin üstünde olan çocuk, 3-4 yaşında müzik aleti çalabilir ve kuvvetli ritim tutabilir.
Müzik yeteneği çocuğun yapısında beliriyor ve diğer yaş çocuklarına göre farklılık kazanıyorsa çocuğu tanımlamak zor olmaz. Müzik yeteneği normalin üstünde veya çok daha ileri seviyede olarak gözlemlenebilir. Küçük yaşta her türlü müzik aletini çalabilen, ritim duygusu son derece gelişmiş, olağanüstü bir kulak duyumuna sahip, ses dinleme-ayırt etme- seçme özelliğine sahip, beden dilini çok iyi kullanabilen, müziksel oyunlarda farklılığını gösterebilen bir çocukta, olağanüstü bir yeteneğin bulunduğu aşikardır.
Yaşantısı incelendiğinde Alman Besteci Johann Sebastian Bach’ın henüz 5-6 aylıkken org ve piyanoya ilgi duyduğu ve yürüme döneminde de piyano eğitimine başladığı bilinir. Bir diğer üstün yetenekli besteci A. Mozart’ın yaşantısı incelendiğinde de hem doğuştan üstün bir yeteneğin oluşumu hem de mükemmel yaratıcılık özelliği, farklı müzik anlayışı ve müzik niteliği göze çarpmaktadır.
Ünlü düşünür Goethe, Mozart’ın yeteneği ve müziği hakkında “Tanrı ve doğanın yüzüyle karşımıza çıkan, dolayısıyla kalıcı ve sürekli olan eylemleri doğuran üretici gücün dışında nedir üstün yetenek? Mozart’ın bütün besteleri işte bu nitelikleri taşır; onlarda kuşaktan kuşağa etkili olan ve yakın bir zamanda tüketecek gibi gözükmeyen yaratıcı bir güç var” demiştir.
O halde müzik yeteneğinden daha farklı olarak ortaya çıkan müzikteki üstün yeteneklilik ne demektir? Bazı kişiler müzik yeteneğini duyarlılık, ses yüksekliklerini ayırt etme, belleğe alma, yeniden tanıma, ritim duygusu ve müzikal işitme olarak tarif ederler. Bazı kişilere göre ise ritim duygusu, bölgesel işitme, aynı anda tınlayan iki ve daha çok sesi algılayıp çözümleme, duyduğunu söyleme-çalma ve yaratıcı tasarımdır. Müzikteki üstün yeteneklilik ise bu söylenenlerin çok üstünde olan ve daha ayrıntılı ifadeleri kapsayan özel bir durumdur. Algılayıcı yetenek, yorumlayıcı ve yaratıcı yetenek çok üst boyutlarda gelişme göstermektedir.
Üstün yetenekli çocuklar için tanımlanan vasıflar, müziksel açıdan düşünüldüğünde:
 • Hızlı ve kolay öğrendikleri için, nota yazımında çabukturlar.
 • Ritm duyguları ve hareket yetenekleri fazlasıyla gelişmiştir.
 • Duydukları melodileri kolay hatırlar ve tekrarlama gücüne sahiptirler.
 • Kavramlar arası ilişkileri tespit etme ve detayları rahatlıkla gözlemleme kabiliyetlerinden dolayı, notaları belleklerine çok kısa zamanda yerleştirirler ve notalarla, nüanslar arasında hemen bağlantı kurarlar.
 • Dikkat bellekleri her zaman çok açık ve çok iyi gözlemci olduklarından, notaları bestecinin kendi kişisel özellikleri ve yazılan zamanın özelliklerine uygun olarak detaylayabilir ve eserler arasında kıyaslama yapabilirler.
 • Merak seviyeleri üst noktalarda olduğu için, bir esere ait bütün bilgileri hemen kavrayabilirler.
 • Hayalleri güçlü olduğu için, farklı enstrümanlar için eserler yazabilirler.
 • Müzik yeteneği olan ve geliştirilebilen diğer insanlara kıyasla göz önündedirler ve başarıları mutlaktır.
 • Çalışmalarında hızlı düşünme, çabuk sonuca varma, hızlı ilerleme söz konusudur.
 • Küçük yaşta beliren bir idealizm söz konusudur.
 • Yüksek bir konsantrasyon kabiliyeti, ciddiyet çalışmalarında çok önemlidir.
 • Farklılık arayışı içerisinde olduklarından orijinal besteler yapabilme gücüne ve yeteneğine sahiptirler.
 • Matematiksel düşünme yetenekleri gelişmiş olduğu için ustalıkla enstrüman çalabilirler.
 • Müzikal aktivitelerle yaşamak, sürekli arayış içerisinde olmak, onlar için kaçınılmazdır.
 • Duygu ve deneyimlerini enstrümanına aktarma, vücut dilini kullanabilmede çok başarılıdırlar.
 • Müzik sanatı ile diğer sanat dalları arasında farklı bir iletişim kurabilme, bilgilenme gücüne sahiptirler. v.b.